Đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Tờ trình đề nghị phê duyệt (kết quả chỉ định thầu)

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   Y2W1MR     
 

Các mẫu văn bản khác

Tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu Tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầuTờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu >> Download
Văn bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư Văn bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tưVăn bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư >> Download
Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầuTờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu >> Download
Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tưTờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư >> Download
Quy trình thẩm định, phê duyệt/ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước Quy trình thẩm định, phê duyệt/ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nướcQuy trình thẩm định, phê duyệt/ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước >> Download
Tờ trình phê duyệt báo cáo đầu tư không xây dựng công trình Tờ trình phê duyệt báo cáo đầu tư không xây dựng công trìnhTờ trình phê duyệt báo cáo đầu tư không xây dựng công trình >> Download
Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trìnhQuy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình >> Download
Tờ trình đề nghị phê duyệt (Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư không xây dựng công trình) Tờ trình đề nghị phê duyệt (Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư không xây dựng công trình)Tờ trình đề nghị phê duyệt (Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư không xây dựng công trình) >> Download
Văn bản nêu ý kiến (dùng cho cơ quan quản lý trực tiếp về chủ trương đầu tư, sự phù hợp về quy hoạch, nội dung dự án, các nhận xét, đánh giá và kiến nghị) Văn bản nêu ý kiến (dùng cho cơ quan quản lý trực tiếp về chủ trương đầu tư, sự phù hợp về quy hoạch, nội dung dự án, các nhận xét, đánh giá và kiến nghị)Văn bản nêu ý kiến (dùng cho cơ quan quản lý trực tiếp về chủ trương đầu tư, sự phù hợp về quy hoạch, nội dung dự án, các nhận xét, đánh giá và kiến nghị) >> Download
Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trìnhTờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình >> Download
Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trìnhTờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình >> Download
Quy trình thẩm định, phê duyệt/trình phê duyệt hồ sơ mời thầu Quy trình thẩm định, phê duyệt/trình phê duyệt hồ sơ mời thầuQuy trình thẩm định, phê duyệt/trình phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách >> Download
Tờ trình phê duyệt báo cáo đầu tư Tờ trình phê duyệt báo cáo đầu tưTờ trình phê duyệt báo cáo đầu tư >> Download
Quy trình thẩm tra, phê duyệt báo cáo đầu tư (không xây dựng công trình) Quy trình thẩm tra, phê duyệt báo cáo đầu tư (không xây dựng công trình)Quy trình thẩm tra, phê duyệt báo cáo đầu tư (không xây dựng công trình) >> Download
Đề cương và khái toán chi phí chuẩn bị đầu tư Đề cương và khái toán chi phí chuẩn bị đầu tưĐề cương và khái toán chi phí chuẩn bị đầu tư >> Download
Trang: 1 2  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011