Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Thành lập Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp đơn giản nhất hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 141 Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân được định nghĩa như sau:
 
 
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp, trong đó:
 
- Do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp
 
- Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 
- Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
 
Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 
Do là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.
 
Hồ sơ đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân:
 
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);

2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân;

3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định (Danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định)

4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. (Danh sách ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề)
 
Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
 
Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư
 
Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày phòng đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ hợp lệ (Đối với hồ sơ chưa hợp lệ thì phải sửa đổi, bổ sung)
 
Lệ phí: 100.000 VNĐ/1 công ty thành lập mới (Theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và Lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, TP trực thuộc TW)
 
 
 
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   RQR0J6
 

Tin đã đăng

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011