Thành lập công ty Hợp danh

Thành lập công ty Hợp danh Theo pháp luật Việt Nam hiện nay, công ty hợp danh bị gắn với một hình thức công ty khác là công ty hợp vốn đơn giản để cùng được gọi là “công ty hợp danh”.
 
Theo Điều 130 Luật Doanh nghiệp, Công ty hợp danh được định nghĩa như sau:
 
Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:
 
- Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài ra các thành viên hợp danh có thể là thành viên góp vốn
 
- Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 
- Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty
 
- Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 
- Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 
Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty hợp danh:
 
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; (theo mẫu)

2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Các thành viên hợp danh phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty; (mẫu tham khảo)

3. Danh sách thành viên công ty hợp danh (theo mẫu); Kèm theo danh sách thành viên phải có:

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân;

- Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; (Danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp định)

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. (Danh mục ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề)
 
Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
 
Cơ quan thực hiện: Sở kế hoạch và đầu tư
 
Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày phòng đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ hợp lệ (Đối với hồ sơ chưa hợp lệ thì phải sửa đổi, bổ sung)
 
Lệ phí: 200.000 VNĐ/1 công ty thành lập mới (Theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và Lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, TP trực thuộc TW)
 
 

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAMTòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   4D6Z60
 

Tin đã đăng

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011