Kế toán sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định thuê tài chính Kế toán tài sản cố định thuê tài chínhThuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.... xem chi tiết
Kế toán sửa chữa thường xuyên tài sản cố định Kế toán sửa chữa thường xuyên tài sản cố địnhSửa chữa thường xuyên tài sản cố định là loại sửa chữa có đặc điểm, mức độ hư hỏng nhẹ nên kỹ thuật sửa chữa đơn giản, công việc sửa chữa có thể do doanh nghiệp tự thực hiện, thời gian sửa chữa ngắn, chi phí sửa chữa phát sinh ít nên được hạch toán toàn bộ một lần vào chi phí của đối tượng sử dụng TSCĐ..... xem chi tiết
Kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định Kế toán sửa chữa lớn tài sản cố địnhLà loại hình sửa chữa mà nếu không thực hiện thì TSCĐ không hoạt động được. Như vậy, đây là hình thức sửa chữa với những TSCĐ đương dùng nhưng bị hỏng. Việc sửa chữa có thể tiến hành theo kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch..... xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011