Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

kết cấu nội dung và phương pháp hạch toán tài khoản giá thành sản xuất kết cấu nội dung và phương pháp hạch toán tài khoản giá thành sản xuấtTài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du lịch, khách sạn,. . . trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.... xem chi tiết
Kết cấu, nội dung chi phí sản xuất chung Kết cấu, nội dung chi phí sản xuất chungTài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,. . . phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, gồm: Lương nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, đội; khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả của nhân viên phân xưởng, bộ phận, đội sản xuất;.... xem chi tiết
Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chungChi phí sản xuất là số tiền mà một nhà sản xuất hay doanh nghiệp phải chi để mua các yếu tố đầu vào cần thiết cho quá trình sản xuất hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận. Trong nền kinh tế hàng hóa, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm đến chi phí sản xuất. Việc giảm chi phí sản xuất đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận ... xem chi tiết
Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếpChi phí nguyên liệu, vật liệu là các khoản chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải…. xem chi tiết
Nhận định phân loại chi phí sản xuất chung Nhận định phân loại chi phí sản xuất chungChi phí sản xuất chung phản ánh trên TK 627 phải được hạch toán chi tiết theo 2 loại: Chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi.... xem chi tiết
Kế toán chi phí nhân  công trực tiếp Kế toán chi phí nhân công trực tiếpTài khoản này dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ (Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch, khách sạn, tư vấn,. . )..... xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011