Đối tượng tập hợp

  Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành
 
Cơ sở để xác định đối tương tập hợp chi phí sản xuất là :
 
- Đặc điểm về tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của doanh nghiệp.
 
- Đặc điểm quy trình công nghệ.
 
- Yêu cầu về trình độ của cán bộ hạch toán.
 
Từ những cơ sở trên, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất có thể là loại sản phẩm, nhóm sản phẩm, đơn đặt hàng, giai đoạn sản xuất .... Xác định đối tượng tính giá thành là xác định đối tượng mà hao phí vật chất được DN bỏ ra để sản xuất đã được kết tinh trong đó nhằm định lượng hao phí cần được bù đắp cũng như tính toán được kết quả kinh doanh.
 
Tùy theo đặc điểm sản xuất sản phẩm mà đối tượng tính giá thành có thể là : Chi tiết sản phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh, bán thành phẩm đơn đặt hàng ...
 
HS-F&A Consultant Việt Nam tư vấn, xây dựng cho doanh nghiệp một hệ thống sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác, tuân thủ theo luật định. Bao gồm:
 
- Nhật ký chung
 
- Số liệu chi tiết các tài khoản
 
- Sổ quỹ tiền mặt
 
- Sổ chi tiết nợ phải thu - phải trả
 
- Lập phiếu thu ,phiếu chi
 
- Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
 
- Bảng khấu hao tài sản cố định
 
- Lập bảng lương hàng tháng
 
- Soạn thảo hợp đồng lao động theo bảng lương.
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   KG15A1
 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011