Các bước tính giá thành

 
Các bước tính giá thành.
 
Quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gồm có 4 bước :
 
Bước 1 : Tập hợp các yếu tố chi phí đầu vào theo từng đối tượng chịu chi phí và theo từng khoản mục tính giá thành.
 
Bước 2 : Cuối kỳ tổng hợp, phân bổ và kết chuyển các chi phí đã tập hợp được ở bước một vào TK tính giá thành và theo các đối tượng chịu chi phí đã được xác định.
 
Bước 3 : Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo những phương pháp thích hợp.
 
Bước 4 : Tính giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm hoàn thành và nhập kho.
 
Các dịch vụ HS-F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:
 
- Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu, mua hoá đơn;
 
- Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm;
 
- Hạch toán kế toán;
 
- Lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực;
 
- Kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân;
 
 
- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán;
 
- Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh;
 
- Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan nghiệp vụ kế toán;
 
 
 

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   GAGJ5L
 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011