Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa

Kế toán doanh thu khác Kế toán doanh thu khácCác khoản doanh thu khác như dùng để biếu, tặng cho các tổ chức, cá nhân... xem chi tiết
Kế toán sử dụng sản phẩm, hàng hoá để khuyến mại, quảng cáo Kế toán sử dụng sản phẩm, hàng hoá để khuyến mại, quảng cáoKế toán sử dụng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo... xem chi tiết
Kế toán sản phẩm hàng hoá tiêu dùng nội bộ Kế toán sản phẩm hàng hoá tiêu dùng nội bộSản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở... xem chi tiết
Trả lương công nhân viên bằng sản phẩm, hàng hoá Trả lương công nhân viên bằng sản phẩm, hàng hoáTrường hợp doanh nghiệp trả lương công nhân viên bằng sản phẩm hàng hoá sẽ được hạch toán như sau... xem chi tiết
Doanh thu hoạt động gia công hàng hoá Doanh thu hoạt động gia công hàng hoálà tiền thu về hoạt động gia công bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hoá... xem chi tiết
Hạch toán bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng Hạch toán bán hàng theo phương thức hàng đổi hàngĐối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ khi xuất sản phẩm... xem chi tiết
Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả gópKhi bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp đối với sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT... xem chi tiết
Hạch toán doanh thu thông qua đại lý Hạch toán doanh thu thông qua đại lýKhi xuất kho sản phẩm, hàng hoá giao cho các đại lý phải lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý... xem chi tiết
Hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng thông thường Hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng thông thườngDoanh thu của khối lượng sản phẩm (Thành phẩm, bán thành phẩm), hàng hoá, dịch vụ đã được xác định là đã bán trong kỳ kế toán... xem chi tiết
Nội dung, kết cấu doanh thu bán hàng nội bộ Nội dung, kết cấu doanh thu bán hàng nội bộTài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ doanh nghiệp... xem chi tiết
Nội dung, kết cấu doanh thu bán hàng Nội dung, kết cấu doanh thu bán hàngTài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động SXKD từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau... xem chi tiết
Quy định về doanh thu Quy định về doanh thuDoanh thu là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động SXKD thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu... xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011