Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bị trả lại

Hạch toán kế toán giảm giá hàng bán Hạch toán kế toán giảm giá hàng bánLà khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu... xem chi tiết
Hạch toán kế toán hàng bán bị trả lại Hạch toán kế toán hàng bán bị trả lạiLà giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán... xem chi tiết
Hạch toán kế toán chiết khấu thương mại Hạch toán kế toán chiết khấu thương mạiChiết khấu thương mại là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để thu hút khách hàng, việc kế toán khoản chiết khấu thương mại trên thực tế như thế nào là một vấn đề mà nhiều giảng viên, học viên ngành kế toán doanh nghiệpvà các nhân viên kế toán rất quan tâm... xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011