Quy trình thủ tục mua, in hóa đơn

Quy trình thủ tục mua, in hóa đơn Để đảm bảo hoạt động SXKD  thì việc mua hoá đơn thuế giá trị gia tăng được coi là một thủ tục không thể thiếu. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy, việc mua  in hoá đơn đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các DN.
 
 
 
 
 
Những thủ tục cần thiết để sử dụng hóa đơn GTGT đặt in lần đầu:
 
Gửi mẫu 06 GTGT đến cơ quan thuế để đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Sau 5 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ trả lời có chấp nhận cho doanh nghiệp được áp dụng phương pháp khấu trừ hay không.

Sau khi nhận được kết quả của cơ quan thuế về việc chấp thuận cho doanh nghiệp được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo PP khấu trừ, Thì doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ sau để gửi cơ quan thuế:
 
1. Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014) (3 bản)
 
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (03 bản sao chứng thực)
 
3. Văn bản của cơ quan thuế chấp nhận áp dụng tính thuế GTGT theo PP khấu trừ (03 bản photo)
 
Trong thời gian 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp và công an phường cử cán bộ kiểm tra doanh nghiệp tại trụ sở.
 
Tiếp đón cán bộ thuế và công an phường
 
Khi cán bộ thuế  và công an Phường đến kiếm tra trụ sở chính doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện và chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau:
 
– Đã treo biển doanh nghiệp tại địa chỉ trụ sở chính;
 
– Có Văn bản xác nhận quyền sử dụng địa chỉ trụ sở chính của công ty là hợp pháp (Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng mượn nhà Hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên Giám đốc công ty) 
 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đăng ký mẫu dấu, Dấu tròn
 
– Có bàn ghế, sổ sách và các vật dụng liên quan khác chứng minh công ty có hoạt động
 
– Có hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc Cung cấp dịch vụ chứng tỏ công ty đã hoạt động và có nhu cầu xuất hoá đơn cho khách hàng.
 
- Có hợp đồng lao động.
 
Sau khi kiểm tra trụ sở hợp pháp và doanh nghiệp có hoạt động tại trụ sở, Chi cục thuế sẽ ra Biên bản đã kiểm tra trụ sở hoặc Xác nhận đã kiểm tra trụ sở, cho phép doanh nghiệp được phép đặt in hóa đơn.
 
Liên hệ với nhà in để làm hợp đồng và các thủ tục đặt in hóa đơn
 
Nhận hóa đơn và mẫu hóa đơn GTGT đặt in
 
 Thông báo phát hành hóa đơn
 
Doanh nghiệp làm thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK 3.3.2 -> in làm 3 bản kẹp cùng 3 mẫu hóa đơn và gửi cho chi cục thuế
 
Lưu ý: Làm thông thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng chậm nhất năm (05) ngày trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.
 
  

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   4NK4AD
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011