Thị trường chứng khoán


Thị trường chứng khoán  là một bộ phận quan trọng của Thị trường vốn, hoạt động của nó nhằm huy động những nguồn vốn tiết kiệm nhỏ trong xã hội tập trung thành nguồn vốn lớn tài trợ cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và Chính phủ để phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế hay cho các dự án đầu tư.

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán các loại chứng khoán. Việc mua bán được tiến hành ở hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. do vậy thị trường chứng khoán là nơi chứng khoán được phát hành và trao đổi. 

Thị trường sơ cấp: người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành; 

Thị trường thứ cấp: nơi diễn ra sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở Thị trường sơ cấp. 

Hàng hóa giao dịch trên Thị trường chứng khoán bao gồm: các cổ phiếu, trái phiếu và một số công cụ tài chính khác có thời hạn trên 1 năm 

Vị trí của Thị trường chứng khoán: 

Trong thị trường Tài chính có hai thị trường lớn là: 

+ Thị trường Tài chính ngắn hạn (Thị trường tiền tệ); 

+ Thị trường Tài chính dài hạn (Thị trường vốn): bao gồm Thị trường tín dụng dài hạn; Thị trường cầm cố; Thị trường chứng khoán.

Đặc điểm chủ yếu của Thị trường chứng khoán: 

Được đặc trưng bởi hình thức tài chính trực tiếp, người cần vốn và người cung cấp vốn đều trực tiếp tham gia thị trường, giữa họ không có trung gian tài chính; 

Là thị trường gần với Thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Mọi người đều tự do tham gia vào thị trường. 

Không có sự áp đặt giá cả trên thị trường chứng khoán, mà giá cả ở đây được hình thành dựa trên quan hệ cung – cầu; Về cơ bản là một thị trường liên tục, sau khi các chứng khoán được phát hành trên thị trường sơ cấp, nó có thể được mua đi bán lại nhiều lần trên thị trường thứ cấp.

Thị trường chứng khoán đảm bảo cho các nhà đầu tư có thể chuyển chứng khoán của họ thành tiền mặt bất cứ lúc nào họ muốn.

Tại HS-F&A Consultant, quý khách sẽ được giải đáp mọi thắc mắc về kế toán, tài chính, kiểm toán, đầu tư và các lĩnh vực có liên quan. Dịch vụ của chúng tôi gồm: 

+ Tư vấn các vấn đề về kế toán, luật kế toán, luật thuế 

+ Thực hiện dịch vụ trên vai trò là kế toán của doanh nghiệp 

+ Tư vấn các lĩnh vực về đầu tư 

+ Thực hiện dịch vụ kiểm soát tài chính: Kiểm toán nội bộ, kiểm toán báo cáo tài chính, và kiểm soát tài chính theo yêu cầu.

 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
                       Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   2QC5HQ
 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011