Thẩm định đầu tư


Thẩm định dự án đầu tư là việc tiến hành nghiên cứu, phân tích một cách khách quan, khoa học và toàn diện tất cả các nội dung kinh tế

- Kỹ thuật của dự án, đặt trong mối tương quan với môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội để quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ vốn cho dự án. Thẩm định dự án đầu tư là một bộ phận của công tác quản lý nhằm đảm bảo cho hoạt động đầu tư có hiệu quả. 

Mục đích của thẩm định đầu tư là: 

- Đánh giá tính hợp lý của dự án biểu hiện trong hiệu quả và tính khả thi ở từng nội dung và cách thức tính toán của dự án - Đánh giá tính hiệu quả của dự án trên hai phương diện tài chính và kinh tế xã hội 

- Đánh giá tính khả thi của dự án: đây là mục đích hết sức quan trọng. Tính khả thi thể hiện ở việc xem xét các kế hoạch tổ chức thực hiện, môi trường pháp lý. 

Thẩm định dự án đầu tư có ý nghĩa: 

- Giúp chủ đầu tư lựa chọn được phương án đầu tư tốt nhất 

- Giúp cơ quan quản lý nhà nước đánh giá được tính phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển chung của ngành, quốc gia trên các mặt mục tiêu, quy mô, hiệu quả 

- Xác định được mặt lợi, hại của dự án 

- Giúp các nhà tài trợ có quyết định chính xác có tài trợ cho dự án hay không 

- Xác định rõ tư cách pháp nhân của các bên tham gia đầu tư.

  Các dịch vụ HS-F&A Consultant bao gồm: 

+ Tư vấn pháp luật về kế toán, pháp luật thuế cho doanh nghiệp 

+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục về kế toán, thuế 

+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên 

+ Hoàn thiện số sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế 

+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý, 

+ Xây dựng quỹ lương, các khoản trích theo lương 

+ Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán 

+ Đào tạo nhân viên kế toán theo yêu cầu 

 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   MY85L6
 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011