Huy động vốn


Huy động vốn là việc tiếp nhận nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ các tổ chức và cá nhân bằng nhiều hình thức khác nhau để có thể thực thi một ý tưởng hay dự án cụ thể nào đó. 

Hoạt động huy động vốn là một hoạt động rất quan trọng đối với doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tiến trình thực hiện của dự án đầu tư. 

Thiếu vốn khiến cho hoạt động của doanh nghiệp không liên tục, thừa vốn dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn bị giảm sút. Lựa chọn phương án huy động vốn hiệu quả, nguồn huy động vốn hợp lý sẽ quyết định chất lượng của vốn huy động được. 

Các hình thức huy động vốn thông dụng đó là: 

- Vốn chủ sở hữu: Trong môi trường hiện nay, rất nhiều Doanh nghiệp đã chuyển đổi mô hình kinh doanh từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần, để tiếp cận kênh huy động vốn thông qua quyền phát hành cổ phiếu từ thị trường chứng khoán. 

- Phát hành trái phiếu Công ty

- Vay ngân hàng, tổ chức tín dụng và các quỹ đầu tư 

- Huy động vốn khách hàng 

- Liên doanh 

- Liên kết trong và ngoài nước 

- Các quỹ tín thác Bất Động Sản (REITs) 

Các dịch vụ của HS-F&A Consultant bao gồm:

+ Tư vấn pháp luật về kế toán, pháp luật thuế cho
doanh nghiệp 

+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục về kế toán, thuế

+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên 

+ Hoàn thiện số sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế 

+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý, 

+ Xây dựng quỹ lương, các khoản trích theo lương 

+ Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán


+ Thực hiện kiểm soát, kiểm toán theo yêu cầu


 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   K746DM
 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011