Dự án đầu tư


Dự án đầu tư là tài liệu do chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập, trong đó trình một cách bày hết sức đầy đủ và chi tiết các nội dung có liên quan đến việc thực hiện đầu tư sau này nhằm mục đích khẳng định được sự đúng đắn của chủ trương đầu tư và hiệu quả của đồng vốn. 

Dự án đầu tư là văn kiện phản ánh trung thực kết quả nghiên cứu cụ thể toàn bộ các vấn đề về: thị trường, kinh tế, kỹ thuật, tài chính…có ảnh hưởng trực tiếp tới sự vận hành, khai thác và tính sinh lợi của công cuộc đầu tư.

Dự án đầu tư có vai trò 

- Là căn cứ quan trọng để quyết định bỏ vốn đầu tư 

- Là phương tiện để thuyết phục các tổ chức tài chính tài trợ vốn 

- Là văn kiện để cơ quan quản lý nhà nước xem xét, phê duyệt, cấp giấy phép đầu tư.

- Là căn cứ quan trọng nhất để theo dõi, đánh giá và có những điều chỉnh kịp thời những tồn tại và vướng mắc trong quá trình thực hiện và khai thác công trình. 

- Có tác dụng tích cực để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ giữa các bên liên quan đến thực hiện dự án. 

- Là căn cứ để xây dựng hợp đồng liên doanh, điều lệ liên doanh và là cơ sở pháp lý để xét xử các tranh chấp giữa các bên tham gia liên doanh.

 Các dịch vụ HS-F&A Consultant bao gồm: 

+ Tư vấn pháp luật về kế toán, pháp luật thuế cho doanh nghiệp 

+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục về kế toán, thuế 

+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên 

+ Hoàn thiện số sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế 

+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý, 

+ Xây dựng quỹ lương, các khoản trích theo lương 

+ Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán 

+ Đào tạo nhân viên kế toán theo yêu cầu 

 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   O1F4J8
 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011