Tư vấn Đầu tư Công nghệ Thông tin

Tư vấn Đầu tư Công nghệ Thông tin Công nghệ thông tin là một thuật ngữ mà chúng ta được nghe thấy hàng ngày qua các phương tiện thông tin đại chúng nhưng công nghệ thông tin là gì thì chưa chắc ai cũng hiểu rõ được... Ở Việt Nam khái niệm công nghệ thông tin (CNTT) được hiểu và định nghĩa trong nghị quyết của Chính phủ 49/CP kí ngày 04/08/1993: "Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội". 
 
Tư vấn đầu tư đơn giản là giúp chủ đầu tư xây dựng phương án đầu tư hiệu quả và thực hiện công việc đúng với trình tự và thủ tục của luật pháp về đầu tư. Công nghệ thông tin là lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh, với rất nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ mới ra đời mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng ... Phần lớn chủ đầu tư không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này do đó để đạt dược mục tiêu đề ra, khách hàng cần dịch vụ tư vấn về thiết lập và triển khai thực hiện các dự án.
 
Các nội dung chính được HS-F&A Consultant Việt Nam triển khai trong dịch vụ tư vấn đầu tư CNTT gồm :
 
- Tư vấn xây dựng đề án, thẩm định và phê duyệt đề án
 
- Tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập đề cương và dự toán cho các dự án, hạng mục đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT, tùy theo quy mô về vốn, yêu cầu kỹ thuật công nghệ và yêu cầu tài chính của chủ đầu tư.
 
- Tư vấn lập thiết kế kĩ thuật, tổng dự toán đối với các dự án đã phê duyện đầu tư
 
- Tư vấn đấu thầu và giám sát lắp đặt các hạng mục của dự án đầu tư....
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAMTòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   ZLKU5X
 

Tin đã đăng

HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011