Quy định về bảo hiểm y tế năm 2016

Quy định về bảo hiểm y tế năm 2016 Các quy định hướng dẫn mới nhất về bảo hiểm y tế năm 2016: đối tượng tham gia bắt buộc mức lương, mức hưởng BHYT
 
 
 
 
 
 
I. SKĐS - Từ ngày 1/1/2016, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) có những sửa đổi liên quan chặt chẽ với quyền lợi của người tham gia BHYT trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế. Theo đó, người bệnh không bị giới hạn nơi khám chữa bệnh. Những người khám BHYT sẽ được thông tuyến khám chữa bệnh BHYT giữa tuyến xã và tuyến huyện trên cùng địa bàn. Người tham gia BHYT được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
 
Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, từ ngày 1/1/2016 sẽ thực hiện việc thông tuyến khám chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện trong phạm vi tỉnh; từ 1/1/2021 sẽ thông tuyến khám chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trên phạm vi cả nước. Do đó, Thông tư 40/2015/TT-BYT, ngày 16/11/2015, của Bộ Y tế quy định đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT cũng sẽ có hiệu lực từ 1/1/2016 và thay thế Thông tư số 37/2014/TT-BYT của Bộ Y tế.
 
Người bệnh được thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu khi tham gia BHYT theo Luật (sửa đổi). Ảnh: TM
 
Theo TS. Lê Văn Khảm - Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), cơ sở đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu quy định tại Thông tư 40 được xác định theo các tuyến trong hệ thống cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước và tương đương. Người có thẻ BHYT được chuyển tuyến khám chữa bệnh theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám chữa bệnh tại Thông tư 40.
 
Theo đó, cơ sở khám chữa bệnh ban đầu tuyến xã và tương đương, gồm: trạm y tế xã, phường, thị trấn; trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức; phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập; trạm y tế quân - dân y, phòng khám quân - dân y, quân y đơn vị cấp tiểu đoàn và các cơ sở khám chữa bệnh khác (theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng).
 
Tuyến huyện và tương đương bao gồm: bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; phòng khám đa khoa, phòng khám đa khoa khu vực; trung tâm y tế (TTYT) huyện có chức năng KCB; BVĐK hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các bộ, ngành hoặc trực thuộc đơn vị trực thuộc bộ, ngành; BVĐK tư nhân và BV y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương; phòng y tế, bệnh xá trực thuộc Bộ Công an, bệnh xá công an tỉnh; TTYT quân - dân y, bệnh xá quân y, quân - dân y, BV quân y và BV quân - dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các cơ sở khám chữa bệnh khác.
 
Cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu tuyến tỉnh và tương đương, gồm: BVĐK tỉnh/thành phố; BVĐK hạng I, hạng II thuộc các bộ, ngành, hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các bộ, ngành; BV chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa, TTYT dự phòng tỉnh có phòng khám đa khoa; BV nhi, BV sản - nhi tỉnh/thành phố; BVĐK tư nhân, BV y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng I, hạng II; BV y học cổ truyền tỉnh/thành phố, bộ, ngành; phòng khám thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; BV hạng II thuộc Bộ Quốc phòng, BV quân - dân y hạng II, các cơ sở KCB khác.
 
Cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu tuyến Trung ương và tương đương bao gồm: BVĐK trực thuộc Bộ Y tế (trừ các BV Hữu Nghị, BV C Đà Nẵng và BV Thống Nhất trực thuộc Bộ Y tế); BV chuyên khoa, viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế có phòng khám đa khoa; BV hạng đặc biệt, hạng I trực thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Y học cổ truyền Quân đội, các cơ sở khám chữa bệnh khác.
 
Theo Thông tư 40, việc khám chữa bệnh BHYT được thực hiện theo nguyên tắc, người có bảo hiểm được quyền đăng ký ban đầu tại một trong số các cơ sở quy định trên, không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở y tế.
 
“Người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế tuyến xã và tuyến huyện. Đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh và tuyến trung ương cần theo sự hướng dẫn của Sở Y tế và BHXH tỉnh, thành phố theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, người tham gia BHYT có quyền thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Nếu muốn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, đề nghị đến cơ quan BHXH huyện để được hướng dẫn”- TS. Lê Văn Khảm thông tin
 
Người có thẻ BHYT được Bệnh viện tuyến huyện chuyển tuyến lên trung tâm chuyên khoa tỉnh hoặc BVĐK... Ảnh: TM
 
II. Quy định mới về chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT
 
Thông tư 40/2015/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 quy định rõ 6 trường hợp cụ thể được xác định là đúng tuyến khám, chữa bệnh BHYT gồm: Người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc BV tuyến huyện được quyền khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc BV tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.
 
Người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến BV huyện, bao gồm cả các BV huyện đã được xếp hạng I, hạng II và BV y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp BV huyện không có khoa y học cổ truyền).
 
Người có thẻ BHYT được BV tuyến huyện (bao gồm cả BV đã được xếp hạng I, hạng II và BVĐK, BV chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh) chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc BVĐK, BV chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.
 
Riêng đối với trường hợp cấp cứu, TS. Lê Văn Khảm cho biết, người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án. Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc được chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc được chuyển về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn định.
 
Một số trường hợp mắc bệnh mạn tính, trong đó có các bệnh như: hội chứng viêm thận mạn, suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ... thì được sử dụng giấy chuyển tuyến từ cơ sở y tế tuyến trước từ ngày được giới thiệu cho đến hết ngày 31/12 của năm đó.
 
Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc khám, chữa bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn. Trường hợp người tham gia BHYT đi công tác, học tập, làm việc lưu động hoặc tạm trú dưới 12 tháng tại địa phương khác, được khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh trên địa phương đó tương đương với tuyến của cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT. Trường hợp địa phương đó không có cơ sở y tế tương đương, người tham gia BHYT được lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh khác có tổ chức khám, chữa bệnh BHYT ban đầu.
 
Theo ông Vũ Xuân Bằng - Phó trưởng Ban thực hiện Chính sách BHYT của BHXH Việt Nam, thông tuyến kỹ thuật thì một số cơ sở khám chữa bệnh sẽ đông bệnh nhân, người bệnh trong địa bàn huyện được quyền tự đi khám chữa bệnh và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo phạm vi quyền lợi được hưởng. Như vậy, sẽ không e ngại về việc các bệnh viện không có bệnh nhân.
 
Cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh. Vì vậy, đối với những cơ sở y tế không đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế và không đảm bảo được quyền lợi của người bệnh thì cơ quan bảo hiểm có quyền từ chối không kí hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.
 
III. ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG - MỨC ĐÓNG - TỶ LỆ ĐÓNG
 
1. Người lao động (kể cả người lao động nước ngoài); cán bộ, công chức, viên chức
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% tiền lương, tiền công hàng tháng.
 
- Trách nhiệm đóng: + Người SDLĐ đóng 3%;
 
+ Người LĐ đóng 1,5%.
 
2. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% tiền lương, tiền công hàng tháng.
 
3. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương hưu và tiền trợ cấp MSLĐ
 
- Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH
 
4. Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH
 
5. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước
 
-Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH
 
6. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH
 
7. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.
 
8. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% mức trợ cấp thất nghiệp.
 
- Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH.
 
9. Người có công với cách mạng
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.
 
10. Cựu chiến binh theo quy định của pháp luật về cựu chiến binh
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.
 
11. Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định của Chính phủ
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.
 
12. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.
 
13. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.
 
14. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.
 
15. Thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.
 
16. Thân nhân của các đối tượng sau đây theo quy định của pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân và cơ yếu:
 
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong quân đội nhân dân;
 
- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;
 
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang làm công tác cơ yếu tại Ban Cơ yếu Chính phủ và người đang làm công tác cơ yếu hưởng lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân và bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân nhưng không phải là quân nhân, công an nhân dân
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
17. Trẻ em dưới 6 tuổi
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.
 
18. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.
 
19. Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Đơn vị cấp học bổng đóng.
 
20. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Đối tượng đóng. Ngân sách địa phương hỗ trợ 50%
 
21. Học sinh, sinh viên
 
- Mức đóng: Bằng 3% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: HSSV đóng tối đa 70% mức phí; Ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 30%.
 
22. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp (Thực hiện từ 01/01/2012)
 
- Mức đóng: Mức đóng bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Đối tượng đóng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% đối tượng có mức sống trung bình.
 
23. Thân nhân của người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình (Thực hiện từ 01/01/2014)
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Người lao động đóng. Từ người thứ 2 trở đi giảm 10%.từ người thứ 5 trở đi đóng 60% mức phí người thứ (Từ 01/01/2014 đóng 3% lương tối thiểu chung)
 
24. Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể (Thực hiện từ 01/01/2014)
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Đối tượng đóng.
 
25. Từ ngày 01/01/2010, các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ:
 
a/ Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 206/CP
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH.
 
b/ Thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo QĐ 170/2008/QĐ-TTg
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Ngân sách nhà nước đóng.
 
c/ Người lao động được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: Tổ chức BHXH.
 
d/ Người hoạt động không chuyên trách cấp xã
 
- Mức đóng: Bằng 4,5% lương tối thiểu chung.
 
- Trách nhiệm đóng: UBND xã đóng 2/3; đối tượng đóng 1/3
 
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666      
   
Các từ có liên quan đến bài viết: Quy định về bảo hiểm y tế năm 2016

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   XWMJX6
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011