Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số D02-TS

Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu Mẫu D02-TS. Hướng dẫn cách viết danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2016 theo quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam.
 
 
 
 
 
 
Tên đơn vị: Văn Phòng Luật Sư Nam Hà Nội                                    Mẫu D02-TS 
Số định danh:  Nếu chưa có thì để trống                             (Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH  
Địa chỉ: 73 Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội                               ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)
 
 
DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN
Số: … tháng …… năm ……..
 
STT Họ và Tên Số định danh        Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề,  nơi làm việc Tiền lương
Từ
tháng
,năm
Đến
tháng
,năm
Ghi chú
Hệ số/
Mức lương
Phụ cấp
Chức
vụ
Thâm niên VK(%) Thâm niên nghề (%)
Phụ cấ
plương
Các khoản bổ sung

A B C 1 2 3 5 6 7 8 9 10
I
TăngI.1 Lao Động


1 Phạm Thị Hoa Ghi tổng số thẻ BHYT muốn cấp Kế Toán 5.000.000 

500.000
01/2016


2 Nguyễn Văn Linh
Nhân viên 4.000.00001/2016
Ghi ngày tháng của HĐLĐ
I.2 Tiền Lương Nếu điều chỉnh mức lương cho người đã tham BHXH thì điền vào mục này    

1 Nguyễn Văn Thiện             11233455
4.000.00001/2016Cộng Tăng


II Giảm


II.1 Lao độngII.2 Tiền Lương
Cộng Giảm


 
Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp: Ghi tổng số sổ BHXH muốn cấp.
Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: Ghi tổng số thẻ BHYT muốn cấp.
 
 
                                                                                                             Ngày …. tháng …. năm ….. 
                  Người lập biểu                                                                                 Đơn vị 
                (Ký, ghi rõ họ tên)                                                            Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666          
 
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số D02-TS

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   1YOA58
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011