Tư vấn bảo hiểm xã hội

Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số D02-TS Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số D02-TSDanh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu Mẫu D02-TS. Hướng dẫn cách viết danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2016 theo quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam. xem chi tiết
Quy định về tỷ lệ đóng BHXH-BHYT-BHTN năm 2016 Quy định về tỷ lệ đóng BHXH-BHYT-BHTN năm 2016Quy định mới nhất về BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 như: Tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đối tượng bắt buộc phải tham gia, mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN… theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. xem chi tiết
Điểm mới cần chú ý về BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 Điểm mới cần chú ý về BHXH, BHYT, BHTN năm 2016Theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH Việt Nam thì kể từ ngày 1/12/2015 trở đi quy định về: Đối tượng tham gia, tỷ lệ đóng, mức tiền lương đóng, cách thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN… đã được thay đổi, cụ thể như sau: xem chi tiết
Cách viết tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK3-TS Cách viết tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK3-TSHướng dẫn cách ghi Mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo hướng dẫn tại Quyết định 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. xem chi tiết
Hướng dẫn viết tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu TK1-TS Hướng dẫn viết tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu TK1-TSHướng dẫn cách viết tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu TK1-TS mới nhất, ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. xem chi tiết
Chế độ thai sản năm 2016 mới nhất hiện  hành - Điều kiện mức lương, thời gian hưởng Chế độ thai sản năm 2016 mới nhất hiện hành - Điều kiện mức lương, thời gian hưởngĐiều kiện mức lương, thời gian hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2016. xem chi tiết
Chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con 2016 Chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con 2016Quy định về chế độ thai sản dành cho nam giới khi có vợ sinh con năm 2016 cụ thể: Điều kiện hưởng chế độ BHXH, thời gian hưởng chế độ thai sản nam giới theo Luật theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 (có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016). xem chi tiết
Các khoản lương và phụ cấp lương phải đóng BHXH, BHYT, BHTN Các khoản lương và phụ cấp lương phải đóng BHXH, BHYT, BHTNQuy định về mức lương và các khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, các khoản hỗ trợ, phúc lợi không phải đóng BHXH được quy định tại Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXHThông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, cụ thể như sau: xem chi tiết
Cách viết mẫu C70a-HD danh sách hưởng chế độ thai sản Cách viết mẫu C70a-HD danh sách hưởng chế độ thai sảnHướng dẫn cách lập Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe Mẫu C70a-HD theo Quyết định 919/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam mới nhất. xem chi tiết
Thời hạn và nơi nộp BHXH, BHYT, BHTN Thời hạn và nơi nộp BHXH, BHYT, BHTNQuy định về thời hạn đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN xem chi tiết
Chế độ hưu trí năm 2016 mới nhất Chế độ hưu trí năm 2016 mới nhấtChế độ hưu trí năm mới nhất theo luật BHXH mới 2016 theo Thông tư 59/2015/TT- BLĐTBXH hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội xem chi tiết
Điều kiện hưởng chế độ hưu trí mới nhất Điều kiện hưởng chế độ hưu trí mới nhấtĐiều kiện được hưởng chế độ hưu trí mới nhất theo luật BHXH mới năm 2016 Thông tư 59/2015/TT- BLĐTBXH hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội xem chi tiết
Cánh tính lương hưu - Mức hưởng hàng tháng Cánh tính lương hưu - Mức hưởng hàng thángHướng dẫn cách tính mức lương hưu hàng tháng theo Luật BHXH mới nhất năm 2016 xem chi tiết
Chế độ thai sản mới nhất năm 2016: mức hưởng và thời gian nghỉ Chế độ thai sản mới nhất năm 2016: mức hưởng và thời gian nghỉQuy định về mức hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2016 theo luật Bảo hiểm và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc xem chi tiết
Thủ tục đăng ký tham gia BHXH- BHYT-BHTN lần đầu 2016 Thủ tục đăng ký tham gia BHXH- BHYT-BHTN lần đầu 2016Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lần đầu cho nhân viên trong Công ty tham gia lần đầu và DN di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến. xem chi tiết
Trang: 1 2  

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011