Kinh phí công đoàn

Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2016 tai Doanh nghiệp Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2016 tai Doanh nghiệpQuy định về kinh phí công đoàn năm 2016 được quy định tại Nghị định 191/2013/NĐ-CP như: Đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn, mức đóng kinh phí công đoàn tại Doanh nghiệp. xem chi tiết
Quy định về kinh phí công đoàn mới nhất Quy định về kinh phí công đoàn mới nhấtQuy định  mới nhất về mức đóng kinh phí công đoàn được chính phủ tại 191/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2014 xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011