Tư vấn hồ sơ kê khai phí

Tư vấn hồ sơ kê khai phí Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp các dịch vụ qui định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Pháp lệnh Phí và Lệ phí.
 

Phí thuộc lãnh vực nông nhiệp, lâm nghiệp, thủy sản: thủy lợi phí… 

Phí thuộc lãnh vực công nghiệp, xây dựng: phí xây dựng… 

Phí thuộc lãnh vực thương mại, đầu tư: phí chợ… 

Phí thuộc lãnh vực lưu thông vận tải: phí sử dụng đường bộ…

Phí thuộc lãnh vực thông tin, liên lạc: phí sử dụng và bảo vệ tần số vô tuyến điện… 

Phí thuộc lãnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội: phí trông giữ xe… 

Phí thuộc lãnh vực văn hóa xã hội: phí tham quan… 

Phí thuộc lãnh vực giáo dục và đào tạo: học phí… 

Phí thuộc lãnh vực y tế: viện phí… 

Phí thuộc lãnh vực khoa học, công nghệ và môi trường: phí vệ sinh… 

Phí thuộc lãnh vực tài chính, ngân hàng, hải quan: phí hoạt động chứng khoán… 

Phí thuộc lãnh vực tư pháp: án phí… 

Ngoài ra cũng cần phân biệt: 

- Phí thu từ các dịch vụ do Nhà nước đầu tư là khoản thu thuộc Ngân sách nhà nước, được Nhà nước quản lý và sử dụng.

- Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán là khoản thu không thuộc Ngân sách nhà nước, tổ chức cá nhân thu phí có quyền quản lý, sử dụng số tiền được qui định của pháp luật.

Một điểm nữa cũng cần phân biệt: các loại phí bảo hiểm xã hội, phí bảo hiểm y tế và các loại phí bảo hiểm khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh phí và Lệ phí. 

Nhằm giúp các đơn vị hoàn thành nghĩa vụ nộp phí của mình với cơ quan nhà nước.   HS-F&A Consutant  cung cấp những dịch vụ sau:

+ Tư vấn thủ tục, hồ sơ nộp phí theo quy định hiện hành

+ Thay doanh nghiệp làm các vấn đề về phí của đơn vị 

+ Mọi dịch vụ liên quan đến phí phải nộp của đơn vị

 
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   Z747UE
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011