Tư vấn thành lập Công ty

Thành lập Doanh nghiệp tư nhân Thành lập Doanh nghiệp tư nhânDoanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp đơn giản nhất hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 141 Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân được định nghĩa như sau: xem chi tiết
Thành lập công ty Hợp danh Thành lập công ty Hợp danhTheo pháp luật Việt Nam hiện nay, công ty hợp danh bị gắn với một hình thức công ty khác là công ty hợp vốn đơn giản để cùng được gọi là “công ty hợp danh”. xem chi tiết
Thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viênCông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. xem chi tiết
Thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênCông ty Trách nhiệm hữu hạn là sự kết hợp các yếu tố của công ty cổ phần và công ty hợp danh. Theo quy định tại Điều 38 Luật doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được định nghĩa như sau : xem chi tiết
Thành lập công ty cổ phần Thành lập công ty cổ phầnCông ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Theo quy định tại Điều 77 Luật doanh nghiệp công ty cổ phần được định nghĩa như sau: xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011