Kế toán chi tiết quỹ dự phòng tài chính

Kế toán chi tiết quỹ dự phòng tài chính Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và sử dụng quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp...
1.1. Tài khoản sử dụng:
 
- Tài khoản 415 - Quỹ dự phòng tài chính
 
Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và sử dụng quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp.
 
1.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 415
 
Bên Nợ:
 
- Quỹ dự phòng tài chính nộp lên cấp trên;
 
- Quỹ dự phòng tài chính giảm khác.
 
Bên Có:
 
Quỹ dự phòng tài chính tăng do trích lập từ lợi nhuận sau thuế TNDN hoặc do cấp dưới nộp lên.
 
Số dư bên Có:
 
Quỹ dự phòng tài chính hiện có của doanh nghiệp
 
1.3. Phương pháp kế toán
 
1. Khi trích lập quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:
 
 
    Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính.
 
2. Quỹ dự phòng tài chính tăng do cấp dưới nộp lên, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112, 136,. . .
 
    Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính.
 
3. Quỹ dự phòng tài chính giảm do nộp lên cấp trên, ghi:
 
 
    Có các TK 111, 112, 336,. . .
HS-F&A Consultant Việt Nam đảm bảo cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng cao đúng với pháp luật Việt Nam, đảm bảo tính an toàn, bảo mật tuyệt đối cho doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, kế toán viên chuyên nghiệp tham gia quyết toán nhiều với các loại hình doanh nghiệp khác nhau hiểu rõ đặc thù và kinh nghiệm, quyết toán thực tế với cơ quan thuế là một thế mạnh của HS-F&A Consultant Việt Nam
 
Các dịch vụ HS-F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:

1. Sổ nhật ký chung ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 
2. Bảng cân đối số phát sinh;
 
3. Sổ chi tiết tài khoản kế toán, bắt đầu bằng tài khoản tiền mặt và kết thúc bằng tài khoản xác định kết quả kinh doanh;
 
4. Sổ chi tiết doanh thu – giá vốn hàng bán trong kỳ;
 
5. Sổ chi tiết vật tư hàng hoá nhập xuất trong kỳ theo từng khoản mục vật tư – hàng hoá;
 
6. Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa
 
 
 
 
 
  Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
 
 

Phản hồi khách hàng

Pham Thi Ngoc Bich nói: Toi muon hoi quy dinh ve su dung quy du phong tai chinh
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   V3GK23
 

Tin đã đăng

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011