Kế toán các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Kế toán các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu....
1.1. Tài khoản sử dụng:
 
 
1.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 418
 
Bên Nợ:
 
Tình hình chi tiêu, sử dụng các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của doang nghiệp.
 
Bên Có:
 
Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.
 
Số dư bên Có:
 
Số quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu hiện có.
 
1.3. Phương pháp kế toán
 
1. Trích lập quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:
 
 
 
2. Trường hợp đơn vị cấp dưới được đơn vị cấp trên cấp quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, đơn vị cấp dưới ghi:
 
Nợ các TK 111, 112, 136,. . .
 
 
3. Trường hợp đơn vị cấp dưới nộp đơn vị cấp trên để hình thành quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:
 
 
   Có các TK 111, 112, 336,. . .
 
4. Trường hợp các đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc từ quỹ thưởng Ban điều hành công ty, ghi:
 
 
   Có TK các TK 111, 112.
HS F&A Consultant Việt Nam đảm bảo cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng cao đúng với pháp luật Việt Nam, đảm bảo tính an toàn, bảo mật tuyệt đối cho doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, kế toán viên chuyên nghiệp tham gia quyết toán nhiều với các loại hình doanh nghiệp khác nhau hiểu rõ đặc thù kinh doanh đa ngành nghề trên mọi lĩnh vực kinh doanh.
 
Các dịch vụ HS F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:
 
-Sổ nhật ký chung ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 
 
- Sổ chi tiết tài khoản kế toán, bắt đầu bằng tài khoản tiền mặt và kết thúc bằng tài khoản xác định kết quả kinh doanh;
 
- Sổ chi tiết doanh thu – Giá vốn hàng bán trong kỳ;
 
- Sổ chi tiết vật tư hàng hóa nhập xuất trong kỳ theo từng khoản mục vật tư – hàng hóa;
 
- Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa;
 
- Tư vấn hồ sơ thủ tục về kế toán, thuế;
 
- Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên;.
 
 CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

 
 
 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   J8UPOS
 

Tin đã đăng

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011