HSLAWS GROUPS

dịch vụ
F&A Việt Nam - Công ty cổ phần HS-F&A Consultant Việt Nam là một đơn vị thành viên của HSLAWS.

Công ty cổ phần HS-F&A Consultant Việt Nam là chuyên gia tư vấn về tài chính, kế toán doanh nghiệp, pháp luật thuế, kiểm toán và các dịch vụ khác về tài chính doanh nghiệp.

Chúng tôi coi việc phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng là tiêu chí hoạt động hàng đầu. HS-F&A Consultant Việt Nam luôn dành thời gian để tìm hiểu nhu cầu cũng như cách thức quản lý doanh nghiệp của bạn để đưa ra những tư vấn phù hợp nhất.
xem chi tiết

Ban lãnh đạo

Chủ tịch HĐQT :
Ông Phạm Thanh Sơn
Telephone: 090.574.6666
E-mail: cskh@ketoandoanhnghiep.info
Trưởng phòng tư vấn:
Bà Phạm Thi Hoa
Telephone: 097.257.0900
E-mail: hoapt@ketoandoanhnghiep.info

Địa chỉ liên hệ

HS-Financial&Accounting Consultants
Địa chỉ :  Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại :  043 724 6666
Di động    :  090 574 6666
Email       :  cskh@ketoandoanhnghiep.info
Website   :  www.ketoandoanhnghiep.info

Bản đồ liên hệ

Chi tiết liên hệ

HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011