Quy định về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Quy định về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải theo nguyên tắc phù hợp. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó....
Doanh thu là tổng giá trị của các lợi ích kinh thế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ bên thứ 3 không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu.
 
Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải theo nguyên tắc phù hợp. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó.
 
Chỉ ghi nhận doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa khi thỏa mãn đồng thời 5 điều kiện sau:
 
- Doanh nghiệp đã trao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
 
- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người quản lý hàng há hoặc quyền kiểm soát hàng hóa
 
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
 
- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
 
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng
 
Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày thành lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó. kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện sau:
 
- Doah thu được xác định tương đối chắc chắn
 
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dich cung cấp dịch vụ đó
 
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán
 
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
 
Với đội ngũ kế toán trưởng, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm, HS-F&A Consultant Việt Nam luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc hoàn thiện sổ sách kế toán nhằm đem lại lợi ích tối đa đồng thời lại có thề tránh được rủi ro do sai sót kế toán gây nên.
 
HS-F&A Consultant Việt Nam tư vấn, xây dựng cho doanh nghiệp một hệ thống sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác, tuân thủ theo luật định. Bao gồm:
 
 
- Số liệu chi tiết các tài khoản
 
 
- Sổ chi tiết nợ phải thu - phải trả
 
 
- Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
 
 
- Lập bảng lương hàng tháng
 
- Soạn thảo hợp đồng lao động theo bảng lương.
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
 Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội..
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   UXIRGP
 

Tin đã đăng

 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011