Kế toán doanh thu khác

Kế toán doanh thu khác Các khoản doanh thu khác như dùng để biếu, tặng cho các tổ chức, cá nhân...
- Kế toán sử dụng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo
 
Đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, khi xuất khuyến mại, quảng cáo:
 
- Nếu khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTCT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu sản phẩm, hàng hoá xuất khuyến mại, quảng cáo là chi phí sản xuất hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:
 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
 
   Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá).
 
- Nếu khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng, thuế GTGT đầu ra phải nộp không được khấu trừ, ghi:
 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng bán cộng thuế GTGT đầu ra)
 
   Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)
 
   Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
 
- Kế toán doanh thu khác Định kỳ, đơn vị cấp trên ghi nhận doanh thu từ phí quản lý cho đơn vị cấp dưới nộp, kế toán ghi:
 
Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng (Phí quản lý thu của công ty con)
 
Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (Phí quản lý thu của công ty thành viên, đơn vị cấp dưới)
 
Nợ các TK 111, 112
 
   Có TK 5118
 
Với đội ngũ kế toán trưởng, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm, HS-F&A Consultant Việt Nam luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc hoàn thiện sổ sách kế toán nhằm đem lại lợi ích tối đa đồng thời lại có thề tránh được  rủi ro do sai sót kế toán gây nên.
 
HS-F&A Consultant Việt Nam tư vấn, xây dựng cho doanh nghiệp một hệ thống sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác, tuân thủ theo luật định. Bao gồm:
 
- Nhật ký chung
 
- Số liệu chi tiết các tài khoản
 
- Sổ quỹ tiền mặt
 
- Sổ chi tiết nợ phải thu - phải trả
 
- Lập phiếu thu ,phiếu chi
 
- Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
 
- Bảng khấu hao tài sản cố định
 
- Lập bảng lương hàng tháng
 
- Soạn thảo hợp đồng lao động theo bảng lương.
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   HU4PR5
 

Tin đã đăng

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011