Kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định

Kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định Là loại hình sửa chữa mà nếu không thực hiện thì TSCĐ không hoạt động được. Như vậy, đây là hình thức sửa chữa với những TSCĐ đương dùng nhưng bị hỏng. Việc sửa chữa có thể tiến hành theo kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch.....
Sửa chữa lớn là loại sữa chữa có đặc điểm mức độ hư hỏng nặng nên kỹ thuật, sửa chữa phức tạp, công việc sửa chữa có thể do doanh nghiệp tự thực hiện hoặc phải thuê ngoài, thời gian sửa chữa kéo dài và tài sản cố định phải ngừng hoạt động, chi phí sửa chữa phát sinh lớn nên không thể tính hết 1 lần vào chi phí của đối tượng sử dụng mà phải sử dụng phương pháp phân bổ phù hợp.
 
Chứng từ kế toán để phản ánh công việc sửa chữa lớn hoàn thành là “Biên bản giao nhận tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành”. Đât là chứng từ xác nhậ việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên Có TSCĐ và thực hiện sửa chữa.
 
Tài khoản sử dụng
 
- Tài khoản 2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ: Phản ánh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ. Trường hợp sửa chữa thường xuyên TSCĐ thì không hạch toán vào tài khoản này mà tính thẳng vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.
 
Phương pháp hạch toán
 
Công tác sửa chữa lớn TSCĐ của doanh nghiệp cũng có thể tiến hành theo phương thức tự làm hoặc giao thầu.
 
1. Theo phương thức tự làm:
 
1.1. Khi chí phí sửa chữa lớn phát sinh được tập hợp vào bên Nợ TK 241 “XDCB dỡ dang” (2413) và được chi tiết cho từng công trình, công việc sửa chữa lớn TSCĐ. Căn cứ chứng từ phát sinh chi phí để hạch toán:
 
- Nếu sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
 
Nợ TK 241 - XDCB dỡ dang (2413) (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Có các TK111, 112, 152, 214,. . .
 
- Nếu sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:
 
Nợ TK 241 - XDCB dỡ dang (2413) (Tổng giá thanh toán)
Có các TK111, 112, 152, 214,334. . (Tổng giá thanh toán)
 
1.2. Khi công trình sửa chữa lớn đã hoàn thành, kế toán phải tính giá thành thực tế của từng công trình sửa chữa lớn để quyết toán sổ chi phí này theo các trường hợp sau:
 
- Trường hợp chi phí sửa chữa lớn TSCĐ có giá trị nhỏ, kết chuyển toàn bộ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ có hoạt động sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:
 
Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 241 - XDCB dỡ dang (2413).
 
- Trường hợp chi phí sửa chữa lớn TSCĐ có giá trị lóơn và liên quan đến nhiều kỳ sản xuất, kinh doanh, khi công việc sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, tiến hành kết chuyển vào tài khoản chi phí trả trước (Phân bổ dần) hoặc chi phí phải trả (Trường hợp đã trích trước chi phí sửa chữa lớn) về sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:
 
Nợ TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn
Nợ TK 335 - Chi phí phải trả
Có TK 241 - XDCB dỡ dang (2413).
 
- Trường hợp sửa chữa lớn hoặc cải tạo, nâng cấp thoả mãn điều kiện ghi tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:
 
Nợ TK211 - TSCĐ hữu hình
Có TK 241 - XDCB dỡ dang (2413).
 
2. Theo phương thức giao thầu:
 
- Khi nhận khối lượng sửa chữa lớn do bên nhận thầu bàn giao, ghi:
 
Nợ TK 241 - XDCB dỡ dang (2413)
Có TK 331 - Phải trả cho người bán.
 
HS F&A Consultant Việt Nam đảm bảo cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng cao đúng với pháp luật Việt Nam, đảm bảo tính an toàn, bảo mật tuyệt đối cho doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, kế toán viên chuyên nghiệp tham gia quyết toán nhiều với các loại hình doanh nghiệp khác nhau hiểu rõ đặc thù kinh doanh đa ngành nghề trên mọi lĩnh vực kinh doanh.
 
Các dịch vụ HS F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:
 
- Sổ nhật ký chung ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 
- Bảng cân đối số phát sinh;
 
- Sổ chi tiết tài khoản kế toán, bắt đầu bằng tài khoản tiền mặt và kết thúc bằng tài khoản xác định kết quả kinh doanh;
 
- Sổ chi tiết doanh thu
 
– Giá vốn hàng bán trong kỳ;
 
- Sổ chi tiết vật tư hàng hóa nhập xuất trong kỳ theo từng khoản mục vật tư – hàng hóa;
 
- Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa;
 
- Tư vấn hồ sơ thủ tục về kế toán, thuế;
 
- Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên;.
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

Quách Dương Bình nói: Đơn vị em có xe ô tô dùng cho bộ phận quản lý nguyên giá 1,4 tỷ, đã trích KH 150 triệu. Hỏng hóc do ngập nước trên đường. Sửa chữa hết 300 triệu theo báo giá của xưởng. BH thanh toán 100 triệu, có được coi là sửa chữa lớn TSCĐ không? Và nếu coi là sửa chữa lớn phải có dự toán, quyết định sửa chữa, biên bản bàn giao TSCĐ sau sửa chữa lớn có được tăng vào nguyên giá hay k? Nguyễn Thị Thanh Thủy nói: Cơ quan tôi có trích trước Sửa chữa lớn TSCĐ nhưng số tiền trong năm trích ít quá không đủ tiền làm nếu trích tích lũy hàng năm cho tiền nó nhiều hơn để mình sửa chữa cái lớn có được không?
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   ZJJ6QT
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011