Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ

Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ phát sinh khi doanh nghiệp đầu tư, mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án được cấp hoặc từ ngân quỹ công hoặc nhận viện trợ, tài trợ, đưa vào sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án...
 
- Tài khoản 466
 
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ của doanh nghiệp.
 
Kết cấu và nội dung phản ánh
 
Bên Nợ:
 
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ giảm, gồm:
 
- Nộp trả Nhà nước hoặc điều chuyển TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp theo quyết định của cơ quan Nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền;
 
- Tính hao mòn TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án;
 
- Nhượng bán, thanh lý TSCĐ, phát hiện TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp thiếu khi kiểm kê;
 
- Giá trị còn lại của TSCĐ giảm do đánh giá lại.
 
Bên Có:
 
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ tăng, gồm:
 
- Đầu tư mua sắm TSCĐ hoàn thành đưa vào sử dụng hoạt động sự nghiệp, dự án;
 
- Được cấp kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án bằng TSCĐ;
 
- Giá trị còn lại của TSCĐ tăng do đánh giá lại.
 
Số dư bên Có:
 
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ hiện có ở đơn vị.
 
 
Các dịch vụ HS-F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:
 
- Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu, mua hoá đơn;
 
- Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm;
 
- Hạch toán kế toán;
 
- Lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực;
 
- Kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân;
 
- Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính năm;
 
- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán;
 
- Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh;
 
- Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan nghiệp vụ kế toán;
 
- Tư vấn để doanh nghiệp năm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí;
 
- Chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế.
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
 Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
 
  

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   37QINI
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011