Kế toán chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp

Kế toán chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp
 
- Nhận kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án do Ngân sách Nhà nước cấp bằng lệnh chi tiền hoặc kinh phí sự nghiêp do cấp trên cấp bằng tiền, ghi:
 
Nợ TK 111 - Tiền mặt
 
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng
 
     Có TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612).
 
- Khi được cơ quan có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động, ghi Nợ TK 008 "Dự toán chi sự nghiệp, dự án".
 
- Khi rút dự toán chi hoạt động về quỹ hoặc sử dụng trực tiếp, ghi:
 
Nợ TK 111 - Tiền mặt
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (1612)
 
     Có TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612)
 
Đồng thời ghi Có TK 008 "Dự toán chi sự nghiệp, dự án".
 
- Các khoản thu sự nghiệp phát sinh tại đơn vị, ghi:
 
Nợ TK 111 - Tiền mặt; hoặc
 
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng
 
     Có TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612)
 
- Nhận kinh phí bằng TSCĐ do Ngân sách cấp hoặc cấp trên cấp hoặc nhận hàng viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, ghi:
 
 Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
 
Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình
 
     Có TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp
 
Đồng thời, ghi:
 
Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp
 
     Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
 
Cuối niên độ kế toán, theo chế độ tài chính nếu đơn vị còn có số dư tiền mặt, tiền gửi phải nộp trả số kinh phí sự nghiệp sử dụng không hết cho NSNN hoặc cấp trên, khi nộp trả, ghi:
 
Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp
 
     Có TK 111 - Tiền mặt hoặc
 
     Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng
 
- Khi báo cáo quyết toán chi sự nghiệp, chi dự án được duyệt ngay trong năm, ghi:
 
Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612)
 
     Có TK 161 - Chi sự nghiệp (1612) (Số chi được duyệt).
 
- Đến cuối năm, báo cáo quyết toán chi sự nghiệp, dự án chưa được duyệt:
 
+ Chuyển chi sự nghiệp, chi dự án năm nay thành chi sự nghiệp, chi dự án năm trước, ghi:
 
Nợ TK 1611 - Chi sự nghiệp năm trước
 
     Có TK 1612 - Chi sự nghiệp năm nay.
 
Đồng thời kết chuyển nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay thành nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước, ghi:
 
Nợ TK 4612 - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
 
     Có TK 4611 - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước.
 
- Sang năm sau, khi báo cáo quyết toán kinh phí sự nghiệp năm trước được duyệt, số chi sự nghiệp được duyệt, ghi:
 
Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp
 
     Có TK 161 - Chi sự nghiệp
 
- Nguồn kinh phí sự nghiệp của năm trước được xác định còn thừa khi xét duyệt báo cáo quyết toán năm, được chuyển thành nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay, ghi:
 
Nợ TK 4611 - Nguồn kinh phí sự nghiệp của năm trước
 
     Có TK 4612 - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay.
 
 
Với kinh nghiệm sẵn có và mong muốn trợ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình hình tài chính - kế toán, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đội ngũ kế toán trưởng, chuyên viên tư vấn quản trị, nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo độ Tin cậy, Hiệu quả, Tiết kiệm chi phí, Thời gian và chính xác cho doanh nghiệp .
 
Các dịch vụ HS-F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:
 
- Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu, mua hoá đơn;
 
- Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm;
 
- Hạch toán kế toán;
 
- Lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực;
 
 
 
 HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM  Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   GIIDAC
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011