Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ

Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ Hao mòn tài sản cố định có số hiệu TK 214 tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn lũy kế của toàn bộ TSCĐ và BĐS đầu tư trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐS đầu tư và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ và giá trị hao mòn bất động sản đầu tư trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, cho thuê hoạt động
Phương pháp khấu hao đường thẳng
 
Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng căn cứ các quy định trong Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính.
 
- Mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công thức dưới đây:
 
Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của TSCĐ = Nguyên giá của tài sản cố định / Thời gian sử dụng
 
- Trường hợp thời gian sử dụng hay nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian sử dụng xác định lại hoặc thời gian sử dụng còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian sử dụng đã đăng ký trừ thời gian đã sử dụng) của tài sản cố định.
 
- Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian sử dụng tài sản cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố địn và số khấu hao lũy kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của tài sản cố định đó.
 
Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
 
Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như sau:
 
Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định = Giá trị còn lại của tài sản cố định x Tỷ lệ khấu hao nhanh
 
Trong đó:
 
- Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:
 
Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng x Hệ số điều chỉnh
 
- Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian sử dụng của tài sản cố dịnh quy định tại bảng dưới đây:
 
Thời gian sử dụng của tài sản cố định  Hệ số điều chỉnh (lần)
 Đến 4 năm (t ≤ 4 năm)  1,5
 Trên 4 đến 6 năm (4 năm < t ≤ 6 năm)   2,0
 Trên 6 năm (t > 6 năm)  2,5
 
Những năm cuối, khi trích mức khấu hao năm xác địn theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tình bình quân giữa giá trị còn lại và số dư năm sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của tài sản chia cho số năm sử dụng còn lại của TSCĐ.
 
- Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.
 
Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.
 
Tài sản cố định trong doanh nghiệp đực trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm như sau:
 
Mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng x Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phảm
 
Trong đó:
 
Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm = Nguyên giá của tài sản cố định / Sản lượng theo công suất thiết kế
 
- Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong năm hoặc tính theo công thức sau:
 
Mức trích khấu hao năm của TSCĐ = Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm x Mức trích khấu hao bình quân cho một đơn vị sản phẩm
 
Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định mức trích khấu hao của tài sản cố định
 
HS F&A Consultant Việt Nam đảm bảo cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng cao đúng với pháp luật Việt Nam, đảm bảo tính an toàn, bảo mật tuyệt đối cho doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, kế toán viên chuyên nghiệp tham gia quyết toán nhiều với các loại hình doanh nghiệp khác nhau hiểu rõ đặc thù kinh doanh đa ngành nghề trên mọi lĩnh vực kinh doanh.
 
Các dịch vụ HS F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:
 
- Sổ nhật ký chung ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 
- Bảng cân đối số phát sinh;
 
- Sổ chi tiết tài khoản kế toán, bắt đầu bằng tài khoản tiền mặt và kết thúc bằng tài khoản xác định kết quả kinh doanh;
 
- Sổ chi tiết doanh thu
 
– Giá vốn hàng bán trong kỳ;
 
- Sổ chi tiết vật tư hàng hóa nhập xuất trong kỳ theo từng khoản mục vật tư – hàng hóa;
 
- Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa;
 
- Tư vấn hồ sơ thủ tục về kế toán, thuế;
 
- Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên;.
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   NRFNC7
 

Tin đã đăng

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011