kết cấu nội dung và phương pháp hạch toán tài khoản giá thành sản xuất

kết cấu nội dung và phương pháp hạch toán tài khoản giá thành sản xuất Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du lịch, khách sạn,. . . trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ....
Bên Nợ:
 
- Chí phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dỡ dang đầu kỳ;
 
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực tế phát sinh trong kỳ.
 
Bên Có:
 
- Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ hoàn thành kết chuyển vào
 
Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”;
 
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dỡ dang cuối kỳ kết chuyển vào Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang”. Tài khoản 631 không có số dư cuối kỳ.
 
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
 
1. Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí dịch vụ dỡ dang đầu kỳ vào bên Nợ Tài khoản 631 “Giá thành sản xuất”, ghi:
 
Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất
Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.
 
2. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất, ghi:
 
Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất
Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.
 
3. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất, ghi:
 
Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất
Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp.
 
4. Cuối kỳ, tính toán phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung vào tài khoản giá thành sản xuất theo từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ,. . . ghi:
 
Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi phí sản xuất chung cố định không được phân bổ)
Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.
 
5. Cuối kỳ kế toán, tiến hành kiểm kê và xác định giá trị sản phẩm, dịch vụ dỡ dang cuối kỳ, ghi:
 
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang
Có TK TK 631 - Giá thành sản xuất.
 
6. Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ hoàn thành, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có TK TK 631 - Giá thành sản xuất.
 
Các dịch vụ HS F&A Consultant Việt Nam cung cấp:
 
- Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu, mua hoá đơn;
 
- Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm;
 
- Hạch toán kế toán;
 
- Lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực;
 
- Kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân;
 
- Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính năm;
 
- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán;
 
- Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh;
 
- Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan nghiệp vụ kế toán;
 
- Tư vấn để doanh nghiệp năm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí;
 
Với kinh nghiệm sẵn có và mong muốn trợ giúp các nhà quản lý doanh ghiệp nắm bắt kịp thời tình hình tài chính – kế toán, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đội ngũ kế toán trưởng chuyên viên tư vấn quản trị, nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo độ tin cậy, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian và chính xác cho doanh nghiệp.
 
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   M0GULH
 

Tin đã đăng

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011