Nội dung kết cấu của thu nhập khác

Nội dung kết cấu của thu nhập khác Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp....
Nội dung thu nhập khác của doanh nghiệp, gồm:
 
- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;
 
- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;
 
- Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;
 
- Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;
 
- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ;
 
- Các khoản thuế được NSNN hoàn lại;
 
- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ;
 
- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (Nếu có);
 
- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp;
 
- Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.
 
Kết cấu tài khoản 711 - Thu nhập khác
 
Bên Nợ:
 
- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp.
 
- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.
 
Bên Có:
 
Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.
 
Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ.
 
HS-F&A Consultant Việt Nam đảm bảo cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng cao đúng với pháp luật Việt Nam, đảm bảo tính an toàn, bảo mật tuyệt đối cho doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, kế toán viên chuyên nghiệp tham gia quyết toán nhiều với các loại hình doanh nghiệp khác nhau hiểu rõ đặc thù và kinh nghiệm, quyết toán thực tế với cơ quan thuế là một thế mạnh của HS-F&A Consultant Việt Nam
 
Các dịch vụ HS-F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:
 
- Sổ nhật ký chung ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 
- Bảng cân đối số phát sinh;
 
- Sổ chi tiết tài khoản kế toán, bắt đầu bằng tài khoản tiền mặt và kết thúc bằng tài khoản xác định kết quả kinh doanh;
 
- Sổ chi tiết doanh thu – giá vốn hàng bán trong kỳ; 
 
- Sổ chi tiết vật tư hàng hoá nhập xuất trong kỳ theo từng khoản mục vật tư – hàng hoá;
 
- Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
 Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết: Nội dung kết cấu của thu nhập khác

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   LTH3DO
 

Tin đã đăng

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011