Kế toán thanh toán với ngân sách

Kế toán thanh toán với ngân sách Tài khoản 333 dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào ngân sách nhà nước trong kỳ kế toán năm
Kết cấu tài khoản 333
 
Bên nợ:
 
- Số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ
 
- Số thuê, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp vào ngân sách nhà nước
 
- Số thuế được giảm trừ vào số thuế phải nộp
 
- Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giá
 
Bên có:
 
- Số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp
 
- Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác còn phải nộp vào ngân sách nhà nước
 
Trong trường hợp cá biệt tài khoản 333 có thể có số dư bên nợ. Số dư bên nợ (nếu có) của TK 333 phản ánh số thuế và các khoản đã nộp lướn hơn số thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước, hoặc có thể phản ánh số thuế đã nộp được xét miễn, giảm hoặc cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc thoái thu.
 
Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước, có 9 tài khoản cấp 2:
 
- Tài khoản 3331 - Thuế GTGT phải nộp
 
Tài khoản 3331 có 2 tài khoản cấp 3:
 
+ Tài khoản 33311 - Thuế giá trị gia tăng đầu ra
 
+ Tài khoản 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu
 
+ Tài khoản 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
 
+ Tài khoản 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu
 
+ Tài khoản 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
+ Tài khoản 3335 - Thuế thu nhập cá nhân
 
+ Tài khoản 3336 - Thuế tài nguyên
 
+ Tài khoản 3337 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất
 
+ Tài khoản 3338 - Các loại thuế khác
 
+ Tài khoản 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
 
Phương pháp kế toán
 
- Cuối kỳ kế toán tính, xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT phải nộp trong kỳ. Số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ được chuyển trừ vào số thuế GTGT đầu ra ghi:
 
Nợ TK 331 - Thuế GTGT phải nộp
Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
 
- Số thuế GTGT thực nộp vào NSNN, khi nộp ghi:
 
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
Có các TK 111,112,...
 
- Số thuế GTGT phải nộp được giảm, được trừ vào số thuế GTGT phải nộp trong kỳ, ghi:
 
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
Có TK 711 - Thu nhập khác
 
Tại F&A Việt Nam, mọi ý kiến về kế toán, luật kế toán, Tài chính, các loại thuế, pháp luật về thuế sẽ được giải đáp. Các dịch vụ của HS-F&A Consultant bao gồm:
 
+ Tư vấn pháp luật về kế toán, pháp luật thuế cho doanh nghiệp
 
+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục về kế toán, thuế
 
+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên
 
+ Hoàn thiện số sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế
 
+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý,
 
 
+ Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán
 
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
 Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   0BBJT2
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011