Kết cấu, phương pháp dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Kết cấu, phương pháp dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho dùng để phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin cậy về sự giảm giá của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho...
Bên Nợ:
 
Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hoàn nhập ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ.
 
Bên Có:
 
Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ.
 
Số dư bên Có:
 
Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho hiện có cuối kỳ.
 
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
 
1. Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý), khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lần đầu tiên, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 
2. Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý) tiếp theo:
 
- Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán năm nay lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán năm trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch lớn hơn, ghi:
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho)
Có TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 
- Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán năm nay nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán năm trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch nhỏ hơn, ghi:
 
Nợ TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Có TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho).
 
Với đội ngũ kế toán trưởng, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm, HS-F&A Consultant Việt Nam luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc hoàn thiện sổ sách kế toán nhằm đem lại lợi ích tối đa đồng thời lại có thề tránh được rủi ro do sai sót kế toán gây nên.
 
HS-F&A Consultant Việt Nam tư vấn, xây dựng cho doanh nghiệp một hệ thống sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác, tuân thủ theo luật định. Bao gồm:
 
 
- Số liệu chi tiết các tài khoản
 
 
- Sổ chi tiết nợ phải thu - phải trả
 
 
- Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
 
 
- Lập bảng lương hàng tháng
 
- Soạn thảo hợp đồng lao động theo bảng lương
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
 Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   SKK0NK
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011