Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu cho doanh nghiệp

Tư vấn hoàn thiện chứng từ, hóa đơn, quyết toán thuế Tư vấn hoàn thiện chứng từ, hóa đơn, quyết toán thuếKhai quyết toán thuế là việc xác định số thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế xem chi tiết
Tư vấn hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp Tư vấn hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệpĐối với những doanh nghiệp mới thành lập, kê khai thuế ban đầu là công việc bắt buộc, đây là cơ sở hình thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp với nhà nước, vậy phải làm hồ sơ, thủ tục, và trình  tự thời gian như thế nào cho đúng, chính xác nhất?  xem chi tiết
Tư vấn ưu đãi, xử lý nghiệp vụ đặc biệt liên quan tới thuế Tư vấn ưu đãi, xử lý nghiệp vụ đặc biệt liên quan tới thuếMỗi lĩnh vực, mỗi mặt hàng ngành nghề sản xuất đều có mức quy định áp dụng tính thuế khác nhau, có những mặt hàng thuộc diện ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011