Kiểm soát tài chính

 
Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định

Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

Sản xuất hàng hóa và tiền tệ là nhân tố mang tính khách quan có ý nghĩa quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của tài chính; và Nhà nước là nhân tố có ý nghĩa định hướng tạo điều kiện tạo ra hành lang pháp lý và điều tiết sự phát triển của tài chính.

Bản chất của Tài chính là các quan hệ tài chính trong phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức tổng giá trị , thông qua đó tạo lập các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng yêu cầu tích lũy và tiêu dùng của các chủ thể trong nền kinh tế. 

Tài chính phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ. 
 
Hoạt động kiểm soát là những chính sách và những thủ tục giúp cho các chỉ thị của nhà quản lý được thực hiện. Nó bảo đảm các hoạt động cần thiết để quản lý các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện các mục tiêu của đơn vị.

Kiểm soát tài chính chính là việc kiểm soát việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp một cách hợp lý nhất, mang lại hiệu quả nhất cho doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp thì hoạt động kiểm soát tài chính giữ vị trí rất quan trọng, hoạt động này được thực hiện dựa trên hệ thống Kiểm soát nội bộ của đơn vị và nếu thực hiện tốt hoạt động này nó sẽ mang đến cho Doanh nghiệp hiệu quả về quản lý và kiểm soát là rất lớn. 

HS-F&A Việt Nam cung cấp cho khách hàng các dịch vụ về kiểm soát tài chính như: 

+ Tư vấn xây dựng hệ thống 
kiểm soát tài chính 

+ Đào tạo nhân viên kiểm soát 

+ Kiểm tra hiệu quả hoạt động Kiểm soát tài chính của doanh nghiệp


 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   QR14GE
 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011