Dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp

Kiểm toán kế toán cho các doanh nghiệp là kiểm toán viên phải lập kế hoạch kiểm toán cũng như thực hiện các nghiệp vụ kiểm toán khác để phát hiện các sai sót cũng như rủi ro dựa trên cấu trúc doanh nghiệp và môi trường kinh doanh
Kiểm toán kế toán cho các doanh nghiệp là kiểm toán viên phải lập kế hoạch kiểm toán cũng như thực hiện các nghiệp vụ kiểm toán khác để phát hiện các sai sót cũng như rủi ro dựa trên cấu trúc doanh nghiệp và môi trường kinh doanh
Kiểm toán là quá trình các kiểm toán viên độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin được kiểm toán nhằm xác nhận và báo cáo về mức độ phù hợp giữa các thông tin này với chuẩn mực đã được thiết lập. 
 
Phương pháp kiểm toán HS- F&A Consultant Việt Nam là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Qua đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn có được trong nhiều năm, Chúng tôi có thể đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị đối với công việc kinh doanh của khách hàng cũng như gợi ý để hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. 

 Nội dung HS-F&A Consultant cung cấp dịch vụ : 

 - Kiểm toán Báo cáo Tài chính theo luật định 

 - Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho mục đích đặc biệt 

 - Kiểm toán hoạt động 


 - Soát xét thông tin trên Báo cáo Tài chính 

 - Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục đã thỏa thuận trước 

 - Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, quyết toán vốn xây dựng cơ bản hoàn thành 

 - Soát xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   1ROFWB
 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011