Chuẩn mục kiểm toán

 
Chuẩn mực kiểm toán được hiểu là những quy định về nguyên tắc, thủ tục cơ bản và những hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đó trong quá trình Kiểm toán.

Chuẩn mực là cơ sở, là thước đo để đánh giá các thông tin trong quá trình Kiểm toán.

Chuẩn mực kiểm toán được hiểu là những quy định về nguyên tắc, thủ tục cơ bản và những hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đó trong quá trình Kiểm toán

Với cách hiểu như vậy, chuẩn mực Kiểm toán trước hết là những nguyên tắc và chỉ dẫn cho người Kiểm toán tổ chức cuộc Kiểm toán đạt chất lượng và hiệu quả.

Chuẩn mực Kiểm toán được các tổ chức kiểm toán và các tổ chức khác sử dụng làm thước đo chung để đánh giá chất lượng công việc của Kiểm toán viên đã thực hiện trong quá trình Kiểm toán. 

Chuẩn mực Kiểm toán còn là căn cứ để các đơn vị được kiểm toán và những người khác có liên quan phối hợp thực hiện trong quá trình Kiểm toán và sử dụng các kết quả kiểm toán

Với ý nghĩa như vậy, chuẩn mực Kiểm toán không những là cần thiết trong phạm vi mỗi quốc gia, cho từng lĩnh vực Kiểm toán và cho từng loại tổ chức Kiểm toán mà vấn đề chuẩn mực Kiểm toán cũng trở nên rất cần thiết trên phạm vi quốc tế, đặc biệt là trong điều kiện toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới hiện nay. 

Chuẩn mực Kiểm toán gồm có chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực Kiểm toán quốc tế. Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam được xây dựng trên cơ sở hệ thống chuẩn mực Kiểm toán quốc tế và phù hợp với điều kiện của Việt Nam được ban hành thành 7 đợt với những chuẩn mực phục vụ cho công việc Kiểm toán.

Công ty chúng tôi chuyên giải đáp những thắc mắc về những vấn đề có liên quan tới kế toán, kiểm toán, thuế, pháp luật kế toán, pháp luật thuế.Các dịch vụ của HS-F&A Consultant bao gồm: 

+ Tư vấn pháp luật về kế toán, pháp luật thuế cho doanh nghiệp 

+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục về kế toán, thuế 

+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên 

+ Thực hiện kiểm soát tài chính nội bộ

+ Thực hiện kiểm toán theo yêu cầu

+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý, 

+ Xây dựng quỹ lương, các khoản trích theo lương 

+ Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán 

+ Tư vấn về đầu tư tài chính
 
 
 

 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
                           Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   D4SIRB
 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011