Tư vấn luật, chính sách thuế thu nhập cá nhân

Tư vấn luật, chính sách thuế thu nhập cá nhân Hiện nay chính sách thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam vẫn còn khá phức tạp. Dẫn đến đối tượng chịu thuế còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình kế khai và tính thuế.
 
 
 
 
 
 Người chịu thuế thu nhập cá nhân không có khả năng chuyển giao gánh nặng thuế khoá sang cho các đối tượng khác tại thời điểm đánh thuế. Thuế thu nhập cá nhân có diện đánh thuế rất rộng, thể hiện trên hai khía cạnh:
 
Thư nhất: Đối tượng đánh thuế thu nhập cá nhân là toàn bộ các khoản thu nhập của cá nhân thuộc diện đánh thuế không phân biệt thu nhập đó có nguồn gốc phát sinh trong nước hay ở nước ngoài;
 
Thứ hai: Đối tượng phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân là toàn bộ những người có thu nhập, bao gồm tất cả công dân của nước sở tại và những người nước ngoài cư trú thường xuyên hay không thường xuyên nhưng có số ngày có mặt, làm việc, có thu nhập theo mức độ quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.
 
Một số văn bản hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân:
 
Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 được áp dụng từ ngày 01/01/2009
 
Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực 01/07/2013
 
Luật thuế TNCN hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. 
 
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày hiệu lực 01/01/2009
 
Nghị định 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực 01/07/2013
 
Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân ban hành ngày 15/8/2015 Để tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại cho đối tượng nộp thuế. HS F&A Consutant cung cấp một số dịch vụ tiện ích sau:
 
+ Tư vấn lập hồ sơ cấp mã số thuế cá nhân

+ Tư vấn hoàn thiện những sai sót trong quá trình nộp thuế thu nhập cá nhân
 
+ Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế các vấn đề liên quan tới thuế thu nhập cá nhân.
 
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666  
 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   BT2CJ3
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011