Tư vấn hưởng ưu đãi giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Tư vấn  hưởng ưu đãi giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân Đã rất nhiều đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân  thực tế gặp rất nhiều  khó khăn, vướng mắc liên quan tới việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị được hưởng ưu đãi theo luật thuế thu nhập cá nhân.
 
 
 
 
 
Mức giảm trừ gia cảnh:
 
 - Đối với bản thân 9 triệu đồng/ tháng, 108 triệu đồng/ năm.
 
- Đối với mỗi người phụ thuộc là 3.6 triệu đồng/ tháng. tương đương với 43.2 triệu đồng / năm.
 
- Các khoản giảm trừ trên là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.
 
- Nếu cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công.
 
Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh :
 
+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:
 
- Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì lại tại một thời điểm ( tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.
 
- Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam ( trong tường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt nam trong năm tính thuế ( được tính đủ theo tháng)
 
- Nếu trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế.
 
+ Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
 
- Người phụ thuộc phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế và phải có Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.
 
- Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế Nhằm mục đích giúp đối tượng được hưởng ưu đãi, giảm trừ gia cảnh nhanh chóng, chính xác, đúng với quyền lợi của mình. HS F&A Consutant cung cấp những gói dịch vụ sau:
 
+ Tư vấn cụ thể những đối tượng thuộc diện miễn giảm, khấu trừ gia cảnh
 
+ Tư vấn hoàn thiện hồ sơ hưởng ưu đãi giảm trừ gia cảnh theo quy định luật hiện hành
 
+ Thay mặt đối tượng chịu thuế làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, và các lĩnh vực khác có liên quan tới thuế thu nhập cá nhân.
 
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666  
 
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Tư vấn  hưởng ưu đãi giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   A7U7YM
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011