Tư vấn chính sách thuế Giá trị gia tăng

Tư vấn chính sách thuế Giá trị gia tăng Thuế VAT  là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở VN là đối tượng chịu thuế VAT.
Thuế Giá trị gia tăng là sắc thuế mang tính phổ biến ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Thuế Giá trị gia tăng đánh vào phần lớn các hàng hóa dịch vụ có mặt trên thị trường do vậy các văn bản pháp quy về thuế Giá trị gia tăng hiện hành có số lượng rất lớn. Hơn nữa các văn bản mới về thuế Giá trị gia tăng cũng thường được bổ sung và chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế.

Do vậy việc có thể hiểu và nắm bắt thường xuyên những thay đổi của luật thuế Giá trị gia tăng là điều vô cùng khó khăn đối với các doanh nghiệp trong khi phần lớn các hàng hóa doanh nghiệp sản xuất ra cũng như các hàng hóa doanh nghiệp mua vào đều chịu thuế Giá trị gia tăng.
 
Hiểu rõ về tầm quan trọng của thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp HS-F&A Consultancung cấp tới các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn chính sách thuế Giá trị gia tăng bao gồm :
 
- Tư vấn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng
 
- Tư vấn về căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng
 
- Tư vấn về việc khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào
 
- Tư vấn về các trường hợp được giảm thuế Giá trị gia tăng
 
- Tư vấn về nội dung các văn bản pháp quy thuế Giá trị gia tăng hiện hành
 
- Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan tới chính sách Thuế giá trị gia tăng.
 
Một số văn bản luật thuế giá trị gia tăng hiện hành:
 
+ Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 12/06/2008 của Quốc hội khóa 12, kỳ họp thứ 3
 
+ Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng
 
+ Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 quy định về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế Giá trị gia tăng
 
+ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 
+ Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 
+ Quyết định 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 
+ Quyết định 2590/QĐ-TCT ngày 24/12/2010 quy định về việc áp dụng hóa đơn tự in
 
+ Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 
+ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAMTòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   VCPYWU
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011