Định hướng phát triển

HS-F&A Consutant Việt Nam cam kết đem đến cho khách hàng những lợi ích lâu dài bằng cách đa dạng hóa các dịch vụ như: tư vấn tài chính, kế toán doanh nghiệp, kiểm toán tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn thuế, tư vấn thành lập doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp và các dịch vụ tài chính khác. Để đạt được những điều như trên, HS-F&A Consutant Việt Nam đang tập trung vào một số chiến lược:

 
 

Chiến lược sản phẩm

HS-F&A Consutant Việt Nam cam kết sẽ cung cấp những dịch vụ hiệu quả, chất lượng và đảm bảo các dịch vụ tốt nhất để đáp ứng mọi nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Mục tiêu của HS-F&A Consutant Việt Nam là phát triển hệ thống dịch vụ đa dạng với các dịch vụ gia tăng theo nhu cầu của thị trường. Nâng cao chất lượng các dịch vụ truyền thống như: cung cấp các giải pháp tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thường xuyên cho doanh nghiệp và tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Chiến lược cạnh tranh

Để tăng lợi thế cạnh tranh, HS-F&A Consutant Việt Nam tập trung vào các dịch vụ, phân khúc thị trường truyền thống, các đối tượng khách hàng thường xuyên. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục cải thiện các lợi thế hiện nay như đối tác chiến lược, quản lý cao cấp và công nghệ thông tin.

Chiến lược Marketing

Marketing là một trong những chiến lược mà HS-F&A Consutant Việt Nam đã nhắm tới kể từ khi nó được hiều rằng mỗi nhân viên là một cầu nối tích cực giữa doanh nghiệp và khách hàng. HS-F&A Consutant Việt Nam không chỉ tập trung vào chiến lược Marketing cơ mà còn tập trung vào các yếu tố đặc trưng khác như con người, quy trình, cơ sở vật chất.

Chiến lược nhân sự

Nhân sự luôn luôn là một yếu tố quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Trên cơ sở đó, HS-F&A Consutant Việt Nam có một ban nhân sự độc lập tập trung vào những chiến lược, kế hoạch phát triển cho từng bộ phận của trung tâm, các kế hoạch đào tạo về kỹ thuật và kỹ năng quản lý cao cấp. Thêm vào đó, HS-F&A Consutant Việt Nam còn khuyến khích việc chia sẻ các ý tưởng kinh doanh cũng như các sáng kiến mà cán nhân viên đưa ra.

Chiến lược quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một giải pháp giúp bảo vệ HS-F&A Consutant Việt Nam cũng như khách hàng khỏi bất kỳ thiệt hại nào. HS-F&A Consutant Việt Nam luôn nâng cao hệ thống này bằng cách xây dựng các quy trình chặt chẽ hơn để hầu hết các rủi ro này có thể xác định được trước và tránh né dễ dàng. Trọng tâm là xây dựng một mô hình tổ chức linh hoạt, năng động phù hợp với mục tiêu đã được xác định trước, kiểm soát nội bộ, những nguy cơ tiềm tàng để góp phần vào chiến lược quản lý rủi ro..

HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011