Thông tin tài chính

Hỗ trợ trực tuyến:
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666
Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Dịch vụ

dịch vụ
HS-F&A Consultants là chuyên gia tư vấn về tài chính, kế toán doanh nghiệp, pháp luật thuế, kiểm toán và các dịch vụ khác về tài chính doanh nghiệp với phương châm: "Nhanh chóng, hiệu quả, Chính xác".
Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ tài chính trong hoạt động của một doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có vai trò: đảm bảo nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp; Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và Giám sát hoạt động chung của doanh nghiệp
 
Tư vấn tài chính doanh nghiệp là một lĩnh vực dịch vụ mang tính chiến lược trong kế hoạch phát triển lâu dài của HS – F&A Consultants. Với kiến thức sâu rộng, am hiểu về thị trường kinh doanh, hệ thống pháp luật Việt Nam, các chuyên gia tư vấn của Chúng tôi có thể trợ giúp khách hàng trong việc hoạch định các chiến lược kinh doanh của mình. Chuyên gia tư vấn Tài chính của HS – F&A Consultants sẽ giành thời gian để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng, qua đó đưa ra những giải pháp thiết thực và tối ưu cho khách hàng.
xem tiếp
Dịch vụ Kế toán Doanh nghiệp Dịch vụ Kế toán Doanh nghiệp
hân sự Kế toán thường xuyên thay đổi là vấn đề đáng lo ngại của các Doanh nghiệp nói chung và của Người quản lý nói riêng bởi vì sự thay đổi Nhân sự này làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh đặc biệt là Hoạt động Tài chính của các Doanh nghiệp. Điều này cho thấy hoạt động Kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình kinh doanh của Doanh nghiệp.
 
Theo quy định của pháp luật về thuế, sau khi Doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu Doanh nghiệp cần phải tiến hành các bước sau: Thiết lập hồ sơ pháp lý thuế ban đầu, Báo cáo kê khai thuế hàng tháng, Viết sổ sách kế toán và quyết toán thuế cuối năm. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong lĩnh vực này vì đội ngũ nhân sự kế toán trong doanh nghiệp còn thiếu kinh nghiệm nên Quý khách sẽ không yên tâm khi giao việc.
xem tiếp
Giải pháp tài chính cá nhân Giải pháp tài chính cá nhân Giải pháp tài chính cá nhân là hệ thống dịch vụ được HS-F&A Consultant cung cấp cho các cá nhân trên nguyên tắc bảo đảm quyền tài sản và các hoạt động tài chính liên quan đến cá nhân. Dịch vụ này là dịch vụ hoàn toàn mới đáp ứng nhu cầu quản lý kiểm soát tài chính của cá nhân trong một xã hội kinh tế đa phương diện. xem tiếp

Kiểm toán tài chính

Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản là chương trình kiểm toán dựa trên đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp.
Kiểm toán báo cáo tài chính Kiểm toán báo cáo tài chính Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động thường niên của các doanh nghiệp nhắm kiểm soát nguồn tài chính.
Kiểm soát tài chính doanh nghiệp Kiểm soát tài chính doanh nghiệp Kiểm soát tài chính Doanh nghiệp trong các hoạt động đầu tư và nghiên cứu sản xuất của doanh nghiệp.
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011