Thông tin tài chính

Hỗ trợ trực tuyến:
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666
Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Dịch vụ

dịch vụ
HS-F&A Consultants là chuyên gia tư vấn về tài chính, kế toán doanh nghiệp, pháp luật thuế, kiểm toán và các dịch vụ khác về tài chính doanh nghiệp với phương châm: "Nhanh chóng, hiệu quả, Chính xác".

Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp

Tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp Tái cơ cấu tài chính doanh nghiệpTái cơ cấu tài chính doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp cơ cấu lại tỷ trọng vốn và nguồn vốn tối ưu, sắp xếp lại và tối ưu hóa các hoạt động tài chính nhằm tăng doanh thu, cắt giảm chi phí. xem chi tiết
Thẩm định giá trị của doanh nghiệp Thẩm định giá trị của doanh nghiệpTái cơ cấu tài chính doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp cơ cấu lại tỷ trọng vốn và nguồn vốn tối ưu, sắp xếp lại và tối ưu hóa các hoạt động tài chính nhằm tăng doanh thu, cắt giảm chi phí. xem chi tiết
Xây dựng kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp Xây dựng kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệpLà quá trình chuyển quyền sở hữu của tài sản hoặc các hoạt động kinh doanh từ nhà nước sang cho một thực thể do tư nhân sở hữu. xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011