Tư vấn quản lý tài sản cố định

Đặc điểm tài sản cố định Đặc điểm tài sản cố địnhTài sản cố định là tất cả những tài sản của doanh nghiệp có giá trị lớn, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trên 1 năm hoặc trên 1 chu kỳ kinh doanh... xem chi tiết
Phân loại và xác định nguyên giá tài sản cố định Phân loại và xác định nguyên giá tài sản cố địnhNguyên giá tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất là giá thành thực tế của tài sản cố định cộng với chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp... xem chi tiết
Kế toán chi tiết tài sản cố định Kế toán chi tiết tài sản cố địnhTài sản cố định là những tư liệu sản xuất có giá trị lớn, qua quá trình sử dụng không biến đổi hình thái vật chất và giá trị của nó sẽ dịch chuyển từng phần vào... xem chi tiết
Kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định Kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố địnhTrong bất kỳ một doanh nghiệp nào đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất thì tài sản cố định phản ánh trình độ phát triền và áp dụng khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp... xem chi tiết
Kế toán khấu hao tài sản cố định Kế toán khấu hao tài sản cố địnhKhấu hao tài sản cố định là sự tính toán phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của tài sản cố định hữu hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của... xem chi tiết
Kế toán thuê và cho thuê tài sản cố định Kế toán thuê và cho thuê tài sản cố địnhTài khoản cố định thuê tài chính, tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ tài sản cố định thuê tài chính của... xem chi tiết
Kế toán sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định Kế toán sửa chữa, nâng cấp tài sản cố địnhTrong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản cố định khó tránh khỏi hư hỏng, trục trặc, lạc hậu về mặt kỹ thuật. Để hoạt động sản xuất kinh doanh... xem chi tiết

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011