Tư vấn kế toán đầu tư bất động sản

Nguyên giá bất động sản đầu tư Nguyên giá bất động sản đầu tưBất động sản đầu tư là bất động sản gồm quyền sử dụng đất, nhà hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản... xem chi tiết
Kế toán tổng hợp bất động sản đầu tư Kế toán tổng hợp bất động sản đầu tưQuy định về kế toán bất động sản đầu tư: bất động sản đầu tư phải được xác định giá trị theo ban đầu nguyên giá. Nguyên giá của bất động sản đầu tư bao gồm... xem chi tiết

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011