Kế toán TSCĐ - vốn chủ sở hữu

Kế toán nguồn vốn kinh doanh Kế toán nguồn vốn kinh doanhDoanh nghiệp phải tổ chức hạch toán chi tiết nguồn vốn kinh doanh theo từng nguồn hình thành vốn. Trong đó cần theo dõi chi tiết cho từng tổ chức, từng cá nhân tham gia góp vốn... xem chi tiết
Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch đánh giá lại tài sảnChênh lệch đánh giá lại tài sản dùng để phản ánh số chênh lệch khi đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó của doanh nghiệp... xem chi tiết
Chênh lệch tỷ giá Chênh lệch tỷ giáTrong kế toán, doanh nghiệp sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ để hạch toán, để đảm bảo tính chất nhất quán và tính so sánh được của số liệu kế toán... xem chi tiết
Quỹ doanh nghiệp Quỹ doanh nghiệpCác quy trong doanh nghiệp lập phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. Những thành phần quyết định việc sử dụng quỹ này là hội động quản trị... xem chi tiết
Kế toán nguồn vốn Kế toán nguồn vốnVốn có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau có 3 nguồn chủ yếu sau: nguồn vốn đóng góp ban đầu và bổ sung cho các nhà đầu tư, nguồn vốn chủ sở hữu khác... xem chi tiết

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011