Tổ chức bộ máy kế toán

Bộ máy kế toán của một doanh nghiệp là tập hợp những người làm kế toán tại doanh nghiệp cùng với các phương tiện trang thiết bị dùng để ghi chép, tính toán xử lý toàn bộ thông tin liên quan đến công tác kế toán tại doanh nghiệp từ khâu thu nhận, kiểm tra, xử lý đến khâu tổng hợp, cung cấp những thông tin kinh tế về các hoạt động của đơn vị. 

Tổ chức bộ máy kế toán cần phải căn cứ vào qui mô, vào đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý cũng như vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. 

Nội dung của tổ chức bộ máy kế toán bao gồm: 

 * Tổ chức bổ nhiệm Kế toán trưởng, hoạch định vai trò và quyền hạn của Kế toán trưởng.

Kế toán trưởng là chức danh nghề nghiệp được Nhà nước qui định. Kế toán trưởng có trách nhiệm tổ chức, điều hành toàn bộ công tác hạch toán trong doanh nghiệp. Xuất phát từ vai trò kế toán trong công tác quản lý nên Kế toán trưởng có vị trí quan trọng trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp. Kế toán trưởng không chỉ là người tham mưu mà còn là người kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp, trước hết là các hoạt động tài chính. Thực hiện tốt vai trò kế toán trưởng chính là làm cho bộ máy kế toán phát huy được hiệu quả hoạt động, thực hiện các chức năng vốn có của kế toán. 

 * Với vai trò và quyền hạn của mình, Kế toán trưởng sẽ thực hiện phân công công việc và trách nhiệm cho các kế toán viên

Nội dung hạch toán tại một doanh nghiệp bao gồm nhiều phần hành cụ thể phải được phân công cho nhiều người thực hiện. Mỗi người thực hiện một số phần hành nhất định dưới sự điều khiển chung của kế toán trưởng. Các phần hành kế toán có mối liên hệ với nhau nên việc phân công cần đảm bảo tính khoa học và có sự tác động qua lại để cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ kế toán của doanh nghiệp. 

 Bộ máy kế toán trong doanh nghiệp thường tổ chức thành các phần hành sau: 

- Phần hành kế toán lao động 

- tiền lương. 

- Phần hành kế toán vật tư 

- tài sản cố định. 

- Phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

- Phần hành kế toán thanh toán.

- Phần hành kế toán tổng hợp (các phần hành kế toán còn lại và lập báo cáo kế toán).

* Xây dựng kế hoạch công tác cho phòng kế toán. 

 Xây dựng kế hoạch công tác là biện pháp quan trọng đảm bảo cho việc thực hiện các phần hành kế toán được trôi chảy, qua đó sẽ kiểm tra được tiến độ thực hiện và điều chỉnh, phối hợp công việc một cách nhanh chóng để tăng cường được năng suất và hiệu quả hoạt động của bộ máy kế toán

Công ty chúng tôi chuyên giải đáp những thắc mắc về những vấn đề có liên quan tới kế toán, thuế, pháp luật kế toán, pháp luật thuế.Các dịch vụ của HS-F&A Consultant bao gồm: 

 + Tư vấn pháp luật về kế toán, pháp luật thuế cho doanh nghiệp 

 + Tư vấn hồ sơ, thủ tục về kế toán, thuế 

 + Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên 

 + Hoàn thiện số sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế 

 + Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý

 + Xây dựng quỹ lương, các khoản trích theo lương

 + Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán 

 + Đào tạo nhân viên kế toán theo yêu cầu

 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   YB2ZXO
 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011