Hồ sơ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt

Đối tượng chịu thuế và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt Đối tượng chịu thuế và nộp thuế tiêu thụ đặc biệtCác hàng hóa được phép nhập khẩu, sản xuất và các hoạt động dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh của luật thuế tiêu thụ đặc biệt là đối tượng chịu thuế tiệu thụ đặc biệt. xem chi tiết
Tư vấn thuế tiêu thụ đặc biệt, văn bản hướng dẫn đi kèm Tư vấn thuế tiêu thụ đặc biệt, văn bản hướng dẫn đi kèmCăn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và thuế suất. Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bằng giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt.

xem chi tiết
Đặc điểm nội dung thuế tiêu thụ đặc biệt Đặc điểm nội dung thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào thu nhập của người tiêu dùng hàng hóa chịu thuế một cách gián tiếp thông qua giá cả. Người sản xuất và kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là người nộp thuế cho nhà nước 
xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011