Hồ sơ kê khai thuế Giá trị gia tăng

Tư vấn chính sách thuế Giá trị gia tăng Tư vấn chính sách thuế Giá trị gia tăngThuế VAT  là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở VN là đối tượng chịu thuế VAT. xem chi tiết
Tư vấn vể việc lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế Giá trị gia tăng Tư vấn vể việc lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế Giá trị gia tăngHoàn thuế Giá trị gia tăng là vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp. Số tiền thuế được hoàn này sẽ bổ sung cho các doanh nghiệp một khoản vốn để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. xem chi tiết
Hỗ trợ kê khai, quyết toán thuế Giá trị gia tăng Hỗ trợ kê khai, quyết toán thuế Giá trị gia tăngViệc kê khai thuế Giá trị gia tăng là hoạt động mà bất cứ doanh nghiệp nào có phát sinh thuế Giá trị gia tăng hoặc không phát sinh thuế Giá trị gia tăng đều phải thực hiện hàng tháng. xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011